FyM - OA 4.A 4.B

25. STR


Příklady navíc (nepovinné)


6,6 min (navíc)

1,82 min (navíc)