FyM - OA 4.A 4.B

25. STR


pokračování - úterý 24.3.2020

cca 1,0 min

1,2 min

1,04 min

pokračování - pátek 27.3.2020

0,57 min (navíc)

Pokračování úterý 31.3.2020

Pokračování pátek 3.4.2020